Zaliczenie społeczeństwa informatycznego

Projektowanie interfejsów użytkownika

Zaliczenie społeczeństwa informatycznego:
wyslac maila z pytaniem o pytania na zaliczenie
lp.ude.ptu|oksiwzan.eimi#lp.ude.ptu|oksiwzan.eimi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License