Laborka I

Projekt:

  1. opis aplikacji,
  2. przewidywani użytkownicy,
  3. analiza funkcjonalna (2 podejścia) np:
    • system prowadzi nas krok po kroku
    • wybieramy z menu głównego co robimy
  4. interfejs graficzny (3 propozycje)

Projekt można wykonywać w grupie 2-3 osób, oddawać najlepiej na 4 zajęciach.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License