Laborka I

zad10 mozna zrobic w domu
Sprzęt PC — na podstawie udzielanych odpowiedzi określić zastosowanie PC.
Pytania mają dotyczyć komponentów komputera.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License