Wykład 1

Literatura:

 1. Abel P.: Programowanie Asembler IBM PC. RM, Warszawa 2004
 2. Kruk S.: Asembler wykłady i ćwiczenia, MIKOM Warszawa 2003
 3. Wróbel A. i inni: Asembler Ćwiczenia praktyczne, HELION Gliwice 2002

Generacje mikroprocesorów:

 • Intel 8008 — pierwsza generacja mikroprocesorów 1970
 • Intel 8080 — druga generacja mikroprocesorów 1974
 • Intel 8086 — 1978 | trzecia
 • Intel 8088 — 1981 | generacja
 • 80286
 • 80386
 • 80486
 • Pentium
 • Celeron

język maszynowy != język wewnętrzny (asemblerowy)

Poziomy programowania:

 • język maszynowy (zera i jedynki)
 • język niskiego poziomu (asemblerowy, wewnętrzny, mnemoniki)
 • języki wysokiego poziomu (C, C++, Visual Basic)

Zalety asemblera:

 • da sie przejżyście programować,
 • przejrzyst erelacje wejscia wyjscia,
 • powstaje szybki program zajmujący mało pamięci,
 • umożliwia wykonanie trudnych zadań technicznych,

bit — najmniejsza jednostka informacji (przyjmuje wartosci 0|1) ang. Binary Digit
bajt — 8 bitów
słowo dwóbajtowe — 16-bitowy (2-bajtowy) element danych
słowo podwójne — 4-bajtowy element danych
słowo poczwórne — 8-bajtowe

Bajt jest nieprzekłamany jeśli liczba jedynek jest nieparzysta (razem z bitem parzystości).
01001000 1 — nieprzekłamany bajt
00100101 1 — przekłamany bajt

Numeracja bitów:

litera A 0 1 0 0 0 0 0 1
numeracja bitów 7 6 5 4 3 2 1 0

Jednostki:

 • bit (b) 1 bit
 • bajt (B) 8 bitów
 • kilobajt (kB) 1024 bajtów
 • megabajt (MB)1024 kilobajtów

System dwujkowy (binarny):

 1. podstawa systemu (2)
 2. zbiór cyfr tego systemu (0,1)

System dziesiętny (decymalny):

 1. podstawa systemu (10)
 2. zbiór cyfr tego systemu (0..10)

Arytmetyka liczb dwójkowych

 • dodawanie
 • liczby ujemne (uzupełnienie dwójkowe patrz kod U2)

System szestnastkowy (heksadecymalny)

 1. podstawa systemu (16)
 2. zbiór cyfr tego systemu (0..9A..F)

010110010011010110101001110011102 = 5935A9CE16

0101 1001 0011 0101 1010 1001 1100 1110
5 9 3 5 A 9 C E

Arytmetyka szestnastkowa:
716 + 316 = A16
616 + 716 = D16
F16 + F16 = 1E16
FF16 + 116 = 10016

kod ASCII: ang. American Standard Code for Information Interchange kod dla danych liczbowych alfanumerycznych

Adresowanie danych w pamięci odbywa się po bajtach
np.: 052916 <— adres jakiegoś bajtu

FFAA - słowo dwujkowe

FF AA
bajt starszy bajt młodszy

Pamięć operacyjna

część górna część dolna
pamięć operacyjna FF AA
adres 4A2616 4A2716

Rodzaje adresów:

 • adres bezwzględny np. 4A2616
 • adres w postaci segment:przesunięcie(offset)

Segmenty dotyczą pamięci operacyjnej — w trybie podstawowy (rzeczywisty) są 3:

 • segment kodu — ang. Code Segment CS
 • segment danych — ang. Data Segment DS
 • segment stosu — ang. Stack Segment SS

granica akapitu: lokacja o adresie bez reszty podzielna przez 1610, (tj. 1016)
np. 4A27
16,, — 16-bit, ale szyna jest 20-bitowa (4 ostatnie bity to 00002)
FF016 / 1016 = FF16

Segmenty dodatkowe w bardziej zaawansowanych mikroprocesorach:

 • ES ang. Extra Segment
 • FS
 • GS

Przesunięcie w trybie rzeczywistym jest na dwóch bajtach. Minimalne przesunięcie 016 a maksymalne FFFF16 (6553510).

Jak obliczyć adres bezwzględny mając adres segmentu i offsetu.
np. DS 038E016 a ofset 03216
038E016 + 03216 = 0391216 (adres bezwzględny)

Rejestry:

 • uniwersalne,
 • wskaźnikowe,
 • segmentowe — tu są adresy segmentów (czyli ich początek) rejestr 16-bitowy (CS DS SS — to nie to samo co segmenty).
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License